روابط عمومی بسیج جامعه پزشکی خوزستان خبر داد :
دیدار بسیجیان کانون اساتید جامعه پزشکی با آیت الله شفیعی
اصغر خبیره؛ مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز خبر داد :
اصغر خبیره مسئول بسیج جامعه پزشکی و کارکنان دانشگاه از برگزاری زیارت پرفیض زیارت عاشورا در محل کانون بسیج جامعه پزشکی دانشگاه خبر داد.
دکتر امین مسئول کانون اساتید بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز خبر داد :
روز دوشنبه ۹۵/۱۱/۲۵ کارگاه آموزشی با عنوان راهکارهای دعوت دانشجویان به عفاف و حجاب توسط خانم دکتر نیلچی زاده استاد حوزه و دانشگاه از تهران برای اساتید دانشگاه برگزار گردید.
دکتر یاور شاه ولی، مسئول بسیج جامعه پزشکی خوزستان خبر داد :
آئین تجلیل از خادمان سلامت و پزشکان اعزام اکیپ به مناطق محروم استان خوزستان برگزار شد.

آخرین اخبار